AYÜ - TÜRTEP Öğrenci Sitesi

AYÜ - TÜRTEP Öğrenci Sitesi
 
AnasayfaAnasayfa  AramaArama  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yapGiriş yap  

Paylaş | 
 

 Tüzük ve Yönetmelik

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
delhastro
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 22
Yaş : 30
Nerden : Bilinmeyen Bir Yerden
Kayıt tarihi : 03/06/08

MesajKonu: Tüzük ve Yönetmelik   Çarş. Haz. 04, 2008 1:26 pm

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tüzüğü 30.06.1993
Kazakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin kurulması hakkındaki anlaşmaya göre Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi Türkistan Devlet Üniversitesi yerine 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi kurulmuştur. Bu üniversite özerk statüye sahiptir.

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
Madde 1: Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarındaki üniversite çağında bulunan gençlerin bir çatı altında Türklük bilinci ve uluslararası eğitim ve çağdaş bilimin gereklerine göre eğitimlerini sağlamak. Özellikle demokratik ve laik çağdaş devlet esaslarına bağlı, gelecek yüzyılların ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyede bilgi ve beceri ile donanmış, millî ve mânevi değerlere bağlı, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, beden, zihin, ruh, ahlâk ve duygu bakımından dengeli şekilde gelişmiş, topluma karşı sorumluluk duygusuna sahip, yapıcı ve yaratıcı insanlar yetiştirmek maksadıyla Kazakistan'ın Türkistan şehrinde kurulan tüzel kişiliğe sahip ve özerk Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi'nin teşkilatı, yönetimi ve eğitim-öğretimiyle ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2:
Bu tüzük, üniversitenin bütün birimlerin ve faaliyetlerini kapsar.

Dayanak
Madde 3:
Bu tüzük Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 1992 yılında imzalanan anlaşmaya dayalı olarak düzenlenmiştir.

Üst Kuruluşlar

Mütevelli Heyeti
Madde 4:
On kişilik mütevelli heyeti, üniversitenin yönetimini sağlamak amacıyla ortak işletme-ortak idare prensibinden hareketle yüksek seviyeli bürokratlardan oluşur. Bu on üyenin beşi Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince, üniversite rektörünün de içinde bulunduğu beş kişiyse Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince atanacak. Mütevelli Heyeti Başkanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince atanacak. Mütevelli Heyetin görev süresi yedi yıldır. Mütevelli Heyeti yılda en az üç defa toplanır. Toplantı yer ve zamanı Mütevelli Heyet Başkanınca tespit edilir. Toplantı nisabı, sekiz olup, görüşler "kabul" veya "ret" olarak bildirilir.

Mütevelli Heyetinin Görevleri
Madde 5:
Mütevelli Heyetinin görevleri:
a) Rektör tarafından hazırlanan üniversite bütçesini incelemek ve onaylamak, bu bütçeye göre taraf hükümetlerden talep edilecek ödenek miktarını her yılın Mayıs ayı sonuna kadar taraf ülkelere bildirmek,
b) Öğretim elemanları için kadrolar tahsis etmek ve maaş miktarlarını tespit etmek,
c) Rektör tarafından gündeme getirilen diğer konularda karar vermek,
ç) Rektör tarafından hazırlanan ve aşağıda belirtilen hususlarda yönetmelikler düzenleyerek bu yönetmeliklerin üniversitenin faaliyete geçmesinden itibaren altı ay içerisinde yürürlüğe girmesini sağlamak,
(1) Mütevelli Heyetinin Çalışma Usul ve Esasları:
(2) Öğretim elemanları ve idari personelin sözleşme, görevlendirme, ücret ve çalışmalarıyla ilgili esaslar,
(3) Yüksek lisans, uzmanlık ve doktora öğretimine ilişkin esaslar,
d) Bu tüzüğün uygulanması ile ilgili ihtiyaç duyulacak diğer mali, idarî ve akademik hususlar.

Üniversite Senatosu Madde 6: Senato, üniversitenin iç yönetim organıdır; başkanı rektördür. Rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve yüksek okul müdürleri ile öğretim elemanlarının seçtiği beş üyeden oluşur; görev süresi beş yıldır; yılda en az altı defa toplanır.

Senatonun Görevleri Madde 7: Senatonun görevleri şunlardır:
- Rektör veya Mütevelli Heyeti Başkanının teklifi üzerine fakülte, enstitü, yüksek okul, bölüm ve ana bilim dalları açmak veya birleştirmek,
- Öğretim elemanlarının sözleşme esasları ve şartlarını belirlemek,
- Eğitim-öğretim programlarını, akademik, bilimsel, metodolojik, basım-yayım, kadro konularını incelemek ve karara bağlamak,
- Sınav, öğrenci nakli ve disiplin konularında usul ve esasları belirlemek,
- Üniversite birimleri arası ilişkileri düzenlemek,
- Yılda bir defa rektörün üniversite hakkındaki faaliyet raporunu incelemek,
- Fakülte yönetim kurullarının özel burs ve fahri ünvanlarının verilmesine dair tekliflerini onaylamak,

Mali Denetim
Madde 8:
Üniversitenin mali denetimi Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilecek, tarafların eşit sayılardaki üyelerden oluşan komisyon tarafından yılda bir defa yapılır.

Ödemeler
Madde 9:
Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyelikleri fahridir. Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyeleri ile Denetleme elemanlarına ödenecek yolluk yevmiyeler Mütevelli Heyeti tarafından tesbit edilerek üniversite bütçesinden ödenir.

Üniversite Organları

Rektör (Başkan)
Madde 10:
Rektör, Senatonun teklifi ile Mütevelli Heyeti tarafından 5 yıllığına atanır. Rektörün, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 5 yıl için atanmış bir vekili (rektör birinci yardımcısı) bulunur. Rektör, rektör yardımcılarını tayin eder. Rektörün görevi başında bulunmadığı zamanlarda rektör vekili (rektör birinci yardımcısı) veya diğer rektör yardımcılarından birisi vekalet eder. Vekil, rektörün yetki ve sorumluluklarına sahiptir.

Rektörün Görevleri
Madde 11:
Rektör, üniversiteyi idari ve akademik konularda idare ve temsil eder. Ayrıca Mütevelli Heyetinin vereceği diğer görevleri yapar, yönetmeliklerin düzenlenmesini idare eder, onaylanması için Senato ve Mütevelli Heyetine sunar. Rektör aşağıdaki yönetmelikleri onaylar:
* İdari personelin ve diğer personelin çalışmalarıyla ilgili yönetmelikler ve esaslar,
* Ders kitapları ve teksirlerin bastırılmalarına ilişkin esaslar ve ödenecek telif haklarıyla ilgili hususlar,
* Öğretim elemanları, idari personel ve diğer personelin sicil ve disiplin işlemleriyle ilgili esaslar,
* Döner sermaye işletmesi ile ilgili esaslar,
* Üniversitenin bütün birimlerinin toplantı ve oylama usullerine ait yönetmelikler. Rektör, üniversitenin ita amiridir. Bu yetkisini yardımcılarına devredebilir.

Dekan, Eğitim Enstitüsü Rektörleri, Araştırma Enstitüsü ve Yüksekokul Müdürleri İle Bölüm Başkanları
Madde 12:
Yüksek eğitim enstitülerinin rektörleri ve yüksek okul müdürleri (birinci idareciler) rektör tarafından beş yıl için tayin edilir. Dekanlar, Bölüm Başkanları Senato tarafından seçilir veya rektör tarafından tayin edilir.

Yüksek Eğitim Enstitüleri, Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulları
Madde 13:
Yüksek eğitim enstitüleri (Pedagoji Enstitüsü), fakülte ve yüksekokul yönetim kurulları rektörlerin, dekanın veya müdürlerin başkanlığında bölüm başkanları ile öğretim üye ve elemanlarının seçecekleri üç kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi beş yıldır.

Bilimsel Araştırma Enstitüleri Merkezleri ve Laboratuarlar
Madde 14:
Fakülte, Pedagoji Enstitüsü ve yüksekokullara ek olarak üniversite bünyesinde iki tip enstitü bulunur:
1) Rektörlüğe Bağlı Enstitüler:
a) Fen Bilimleri Enstitüsü
b) Sağlık Bilimleri Enstitüsü
c) Sosyal Bilimler Enstitüsü Bu enstitüler, lisansüstü eğitim kurumlarıdır. Bunların yönetim kurulları, müdürü dahil beş kişiden oluşur. Müdür, rektör tarafından beş yıl için tayin edilir. Yönetim kurulu üyeleri enstitü müdürünün teklifi ile rektör tarafından atanır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
2) Bilimsel Araştırma Laboratuarları (Bölümlere bağlı olan bilimsel araştırma enstitüleri) Bu enstitüler bir bilim alanında derinliğine ve genişliğine çalışmalar ve araştırmalar yapmak üzere kurulur. Bu enstitülerin müdürleri de ilgili bölüm başkanının kendisi veya onun beş yıl için atayacağı tercihen profesör olan eğitim üyesidir. O, Rektör tarafından beş yıl için tayin edilir.

Diğer Hükümler

Öğretim Elemanları
Madde 15:
Öğretim elemanları, üniversitede görevli öğretim üyeleriyle öğretim üyesi yardımcılarıdır. Öğretim üyeleri; profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretmen ve asistan ünvanına sahip kişilerdir. Öğretim üyeleri konkur ve sözleşmeli olarak çalıştırılır. Mütevelli Heyetin teklifi veya Senatonun kararı üzerine Rektör, çalışmalarında yarar görülmeyen öğretim elemanlarının işine son verebilir. Türkiye'deki üniversiteler, Kazak-Türk Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine öğretim elemanı gönderebilir.

Öğrenci Seçimi
Madde 16:
Giriş sınavlarını kazanan Kazakistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelerin lise mezunu vatandaşları üniversitede öğrenim görme hakkına sahiptirler. Öğrenci kontenjanlarının yarısı Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarından, diğer yarısı Türkiye Cumhuriyeti, diğer Türk Cumhuriyetler vatandaşlarından ve Türk Toplulukları mensuplarından oluşmaktadır. Her yılki öğrenci kontenjanı Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir. Türkiye'den gidecek öğrencilerin seçiminde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarından yararlanılır. Kazakistan Cumhuriyeti, diğer Türk Cumhuriyetlerinden ve Türk Topluluklarından giden öğrenciler için Seçme ve Yerleştirme Sınavları üniversite tarafından yapılır.

Öğretim Dili
Madde 17:
Üniversitede eğitim-öğretim dilleri Kazak Türkçe'si, Türkiye Türkçe'si, Rusça ve İngilizce'dir. Takip edeceği eğitim-öğretim programının eğitim dilini bilmeyenler bir yıl hazırlık sınıfına devam ederler. Üniversitenin bütün bölümlerinde Kazak Türkçe'si, Türkiye Türkçe'si ve İngilizce'den birisi seçmeli olarak öğretilir; öğretilecek diğer diller ihtiyaca göre tesbit edilir. Üniversiteden mezun olan öğrenciler Kazakça ve Türkçe'yi iyi derecede bilmek zorundadırlar.

Mali Kaynaklar
Madde 18:
Üniversitenin finansmanı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin yapacağı yardımlar, öğrencilerden alınacak katılım payları, bağışlar ve üniversitenin ticari faaliyetinden elde edilen gelirlerle karşılanır.

Diplomaların Denkliği
Madde 19:
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi'nin diplomaları Kazakistan ve Türkiye'de aynı alan ve seviyede öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının diplomalarına ve bunların milletlerarası geçerliliğine eş değerde olup, sahiplerine aynı hakları sağlar. Üniversitenin verdiği diplomanın başka devletlerde geçerli olabilmesi, bu devletlerle yapılacak anlaşmalara bağlıdır.

Bütçe
Madde 20:
Bütçe, Rektör tarafından hazırlanarak Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Bütçenin taraf ülkelerce karşılanacak kısmı iki defada üniversiteye aktarılır.

Yürürlük
Madde 21:
İşbu tüzük Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin yetkili organlarınca imzalandıkları andan itibaren yürürlüğe girer.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://ayuturtep.hareketforum.net
delhastro
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 22
Yaş : 30
Nerden : Bilinmeyen Bir Yerden
Kayıt tarihi : 03/06/08

MesajKonu: Devamı...   Çarş. Haz. 04, 2008 1:30 pm

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Uzaktan Eğitim Fakültesi Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

Amaç :
Madde - 1 :
Bu yönetmeliğin amacı, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde çağdaş uzaktan eğitim teknolojilerinden yararlanılarak eğitim veren Türkistan Uzaktan Eğitim Fakültesinin (TUEF) teşkilatını ve bu teşkilatın işleyişi ile diğer akademik ve idari birimlerle olan ilişkisini düzenlemektir.

Kapsam:
Madde - 2 :
Bu yönetmelik, TUEF’e bağlı her tür ve düzeydeki uzaktan eğitim faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili olan üniversitenin bütün akademik ve idari birimlerini kapsar.

Dayanak:
Madde -3 :
Bu yönetmelik, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin, uluslararası anlaşma ve kanunlara dayalı olarak kabul edilmiş olan tüzüğü ile Mütevelli Heyetin 29.09.2001 tarihli 12. toplantısında uzaktan eğitimle ilgili olarak aldığı karara dayanarak hazırlanmıştır.

Fakültenin Anabölümleri:
Madde -4 :
TUEF’ne bağlı olarak Kazakistan Türkçe’siyle eğitim veren KAZTEP, Türkiye Türkçe’si ile eğitim veren TÜRTEP ve Rus Dili ile eğitim veren RUSTEP anabölümleri kurulmuştur (ŞEMA-1). Anabölümler, Dekanın önerisi ve Rektörün onayı ile atanan birer dekan yardımcısı (anabölüm başkanı) tarafından yönetilir. Her bir anabölümün, dekan yardımcısının başkanlığında ve bağlı bölüm başkanlarından oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Dekan dilediği takdirde yönetim kuruluna katılır ve başkanlık yapar. Ana bölüm yönetim kurulları fakülte yönetim kurullarının görevlerini yerine getirir. Anabölümlere bağlı olarak Kazakistan’da, Türkiye’de ve diğer ülke ve şehirlerde eğitim öğretim koordinatörlükleri kurulabilir.

Anabölüm Yönetim Kurulunun Görevleri:
Madde -5:
Anabölüm Yönetim Kurulu, akademik konularda karar organı, idari faaliyetlerde ise ana bölüm başkanına yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
1- Anabölümün faaliyetleriyle ilgili akademik konularda karar almak.
2- Öğrencilerin kayıt işlemleri, ders intibakları, ilişiklerinin kesilmeleri ve mezuniyet durumları hakkında karar almak,
3- Anabölüm ile ilgili akademik takvimi yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
4- Anabölüm yatırım, program ve bütçe tasarılarını ve tekliflerini hazırlamak,
5- Anabölüm başkanının yönetim ile ilgili olarak getireceği diğer işleri yürütmek,

Bölümler:
Madde -6:
Her bir anabölümde çeşitli düzeylerdeki eğitim programlarının yürütüldüğü bölümler bulunur. Bölüm başkanları anabölüm başkanının önerisi, dekanın uygun görüşü üzerine rektör tarafından atanır. Bölüm başkanları, Senato ve anabölüm yönetim kurulu kararları ile kendisine bağlı Akademik Değerlendirme Kurulu (ADK)’nun önerilerini dikkate alarak bölüme bağlı her düzeydeki eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Akademik Değerlendirme Kurulları:
Madde - 7 :
Her bölümün farklı üniversitelerden o alanla ilgili en az iki öğretim üyesinden oluşan bir Bölüm Akademik Değerlendirme Kurulu (ADK) oluşturulur. ADK üyeleri, ilgili bölüm başkanının teklifi ve anabölüm başkanının uygun görüşü ile rektör veya ilgili rektör yardımcısı tarafından atanır. Bölüm başkanının başkanlığında toplanan ADK; müfredat programlarının yapılması, yürütülmesi, güncelleştirilmesi, periyodik denetimlerinin yapılması, program için telif eser yazacak ve ders verecek öğretim üyelerinin belirlenmesi gibi temel akademik işler hakkında anabölüm başkanına önerilerde bulunur.

Diplomaların Düzenlenmesi:
Madde - 8 :
TUEF yürüttüğü programlar açısından bir koordinasyon fakültesi olarak faaliyet gösterir. TUEF’deki eğitim programlarına kayıt olmuş ve eğitimlerini tamamlayarak, diploma almaya hak kazanmış öğrencilerin belgeleri her yıl sonunda anabölüm başkanlıklarınca hazırlanır ve TUEF Dekanı tarafından ait olduğu ilgili fakülte ve enstitülere iletilir. Örgün eğitim fakülteleri ve enstitüler, örgün eğitim öğrencileriyle birlikte bu öğrencilere de diplomalarının verilmesi için her türlü işleri yapmakla yükümlüdürler.

Yürürlükten Kaldırma:
Madde-9:
Mütevelli Heyetin 26.04.2002 tarihli 16. toplantısında kabul edilmiş olan “Türkistan Uzaktan Eğitim Fakültesi Akademik Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük:
Madde - 10:
Bu yönetmelik Üniversite Senatosunun kabulü ve Mütevelli Heyet'in onayından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde -11:
Bu yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://ayuturtep.hareketforum.net
delhastro
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 22
Yaş : 30
Nerden : Bilinmeyen Bir Yerden
Kayıt tarihi : 03/06/08

MesajKonu: Devamı 2...   Çarş. Haz. 04, 2008 1:42 pm

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi Türkiye Türkçesiyle Eğitim Programları Öğrencileri için Eğitim -Öğretim ve Sınav Yönetmeliği


Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Uzaktan Eğitim Fakültesinin Türkiye Türkçesi ile Uzaktan Eğitim uygulanarak yapılan ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları ile ilgili eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu yönetmelik Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Uzaktan Eğitim Fakültesi Türkiye Türkçesi ile Uzaktan Eğitim Programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitimleri ile bu öğrencilerin diplomalarının düzenlenmesi ve diğer konularıyla ilgisi bulunan Üniversitenin bütün birimlerini kapsar.

Dayanak
Madde 3-
Bu yönetmelik, Ahmet Yesevi Üniversitesi Tüzüğü ile Mütevelli Heyetinin 29.09.2001 tarihli 12. toplantısında aldığı karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltmalar ve Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte yer alan kısaltmalar aşağıdaki anlamları taşır:


AYÜ Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
TUEF Türkistan Uzaktan Eğitim Fakültesi
TÜRTEP Türkiye Türkçesi ile Uzaktan Eğitim Programları
TUEF-TYK TUEF-TÜRTEP Yönetim Kurulu
BB Bölüm Başkanı
ADK Akademik Değerlendirme Kurulu
YÖK Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu
ÖSS YÖK tarafından düzenlenen Öğrenci Seçme Sınavı
YANO Yarıyıl Akademik Not Ortalaması
GANO Genel Akademik Not Ortalaması

Eğitim – Öğretim Birimi
Madde 5-
Uzaktan Eğitimle verilecek olan derslerin eğitim yükü, “kredi-saat/yarıyıl” (kısaca kredi) diye adlandırılan eğitim birimiyle ölçülür. Bir yarıyıl (15 hafta) boyunca her hafta düzenli olarak verilen bir saatlik (45-50 dakika) teorik ders 1 kredi-saat/yarıyıl’lık bir eğitim birimine eşdeğerdir. Başka bir ifade ile bu dersin eğitim yükü 1 kredidir. Bir yarıyıl boyunca her hafta düzenli ve sürekli olarak yapılan 2 veya 3 saatlik uygulama, pratik veya laboratuar çalışmalarının eğitim yükü ise “1 kredi” olarak kabul edilir. Eğitim ücretleri her yıl kredi bazında ve yıl bazında olmak üzere AYÜ tarafından belirlenir.

Başvuru İçin Ön Şartlar
Madde 6-
Türkiye’deki lise ve dengi okullardan mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, o yılki ÖSS sınavına girmiş ve alanında önlisans ve lisans programları için AYÜ tarafından belirlenen ve her yıl ilan edilen ÖSS puanını almış olmak ön şarttır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, lise diplomasını yurt dışından almış olan öğrencilerin, diplomasının Türkiye’deki lise diplomasına eşdeğer olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından veya yetkili kıldığı kurumlardan alacakları belgelerle kanıtlamaları gerekir. Kazakistan vatandaşı olan öğrenciler için Kazakistan’da uygulanmakta olan hükümler geçerlidir. Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetleri vatandaşı olmayan öğrenciler için kendi ülkesinin resmi kurumlarından alınan lise diploması ve tasdikli tercümesi başvuru için yeterlidir. Bu öğrencilerden lise denklik belgesi ve ÖSS puanı istenmez. Yüksek lisans programına başvurmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans diplomasına sahip olması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerden 4 yıllık lisans diplomasını yurt dışındaki yabancı üniversitelerden (Uluslararası anlaşmalarla kurulmuş devlet üniversiteleri hariç) almış olanların diplomalarının denkliği YÖK tarafından onaylanmış veya mezun oldukları üniversitenin YÖK tarafından tanınmış olması gerekir.

İlk Kayıt Kabul ve Kayıt Yenileme
Madde 7-
TÜRTEP’te öğrenim ücretlidir. Her yıl, kredi ve yarı yıl bazında hangi programa ne kadar eğitim ücreti ödeneceği AYÜ tarafından belirlenir. Bu yönetmelikte ve verilecek ilanlarda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler ilan edilen süre içinde eğitim ücretini ödeyerek ve istenilen belgeleri vererek kesin kaydını yaptırabilir. Bir program için önceden belirlenen ve ilan edilen en az öğrenci sayısı dolmadığı takdirde o program açılmayabilir. Bu durumda adayın yatırmış olduğu eğitim ücreti ilgilinin yazılı olarak bildirdiği banka hesabına iade edilir. Öğrenci, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslere kaydını yaptırarak ve eğitim ücretini yatırarak kaydını yenilemek durumundadır. Bir yarıyılda bir önlisans ve lisans öğrencisi en çok 24 kredilik, yüksek lisans öğrencisi ise en çok 18 kredilik derse kayıt yaptırabilir. Özel durumlar TUEF-TYK tarafından karara bağlanır.

Eğitim-Öğretim Dili
Madde 8-
TÜRTEP’te eğitim-öğretim dili Türkiye Türkçesidir. Bu programlara katılabilmek için öğrencilerin okuduğunu anlayabilecek ve düşündüğünü yazı ile anlatabilecek düzeyde Türkiye Türkçesini bilmeleri gerekir .

Eğitim-Öğretim Türü ve Süresi
Madde 9-
TÜRTEP’te eğitim-öğretim genel olarak WEB tabanlı olup internet üzerinden yapılır. Ayrıca eğitim-öğretim; video-telekonferans sistemleri, eğitim CD-ROM’ları, sayısal kütüphane, kaynak kitaplar vs. gibi diğer uzaktan eğitim araçları ile desteklenir. TÜRTEP’in eğitim-öğretim programları, açılan dersler ve danışmanların nitelikleri ilgili ADK’ca sürekli denetlenir. Eğitim, her biri 15 hafta süren yarıyıl esasına göre düzenlenir. İki yarıyılı kapsayan bir akademik yıl Güz ve Bahar dönemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Normal eğitim-öğretim süresi ön lisans programlarında 2 yıl, lisans programında 4 yıl, yüksek lisans programlarında 2 yıldır. Bu normal sürelerin sonunda mezun olabilmesi için gerekli olan kredi toplamının en az % 50’sini başaramayan veya başaramayacağı kesinlik kazanan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. Normal öğrenim süresinin sonunda mezun olabilmeleri için gerekli olan kredi toplamının % 50’sinden daha az kredisi kalmış olan öğrenciye normal eğitim süresi kadar ek süre tanınır. Bu ek süre sonunda da mezun olamayan öğrenci, tam zamanlı öğrencilik haklarını kaybeder; ancak başarmamış olduğu derslere iki defa daha kayıt olma hakkı tanınır. Buna rağmen mezun olamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. Kayıt dondurmak, askerlik görevi süresince izinli sayılmak gibi geçerli bir sebepten dolayı ek süreye ihtiyaç duyulan durumlarda TUEF-TYK yetkilidir.

Yarıyıl İçi Başarı Puanı
Madde 10-
Öğrencinin yarıyıl içinde derse gösterdiği ilgi ve edindiği bilgi, ara sınav, ödev ve tartışmalara katılımları sürekli olarak denetlenir. Yarıyıl içi faaliyetlerinde göstermiş olduğu ilgi ve başarı göz önüne alınarak öğrenciye 100 üzerinden “yarıyıl içi başarı puanı” verilir. Yarıyıl içi başarı puanının Ders Başarı Notunun hesaplanmasındaki ağırlığı % 30 dur.

Genel Sınavlar
Madde 11-
Her dersin yarıyıl genel sınavı, ilke olarak o yarıyılın sonunda yapılır. Öğrencilerin gözetim altında yapılacak olan genel sınavlar için önceden belirlenen ve duyurulan yer ve merkezlerde bulunmaları kendi sorumluluklarındadır. Genel sınav puanının Ders Başarı Notunun hesaplanmasındaki ağırlığı % 70’dir.

Bütünleme Sınavları
Madde 12-
Yarıyıl genel sınavı sonunda başarısız olmuş öğrencilerle, her ne sebeple olursa olsun yarıyıl genel sınavına girmemiş olan öğrencilere, önceden belirlenen ve duyurulan yer ve merkezlerde, gözetim altında bir bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınav puanının Ders Başarı Notunun hesaplanmasındaki ağırlığı % 70’dir.

Sınavlarda Kopya
Madde 13-
Gözetim altında yapılan genel ve bütünleme sınavlarında kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden ya da kopya veren öğrencinin sınavı iptal edilir ve öğrenciye yazılı uyarıda bulunulur. Aynı durumun tekrarı halinde öğrencinin programla ilişiği kesilir. Bir sınav salonunda toplu kopya çekildiği tespit edilirse o salonda sınava girenlerin sınavları toptan iptal edilebilir ve buna sebep olanlar hakkında hukuki işlem yapılır.

Ders Başarı Notu
Madde 14-
Öğrencilerin genel veya bütünleme sınavlarında almış oldukları ham puanlar o derse kayıtlı bütün öğrencilerin almış oldukları ham puanların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önüne alınarak göreceli puanlara dönüştürülürler. Yarıyıl içi başarı puanının % 30’u ile genel veya bütünleme sınavının göreceli puanının % 70’inin toplamı göz önüne alınarak her öğrenciye dersteki başarı derecesini belirten bir harf notu takdir edilir.

Harf Notları ve Anlamları
Madde 15-
Sınav ve değerlendirmelerin sonucunda öğrencilere bir ders için verilmiş olan harf notları, ile ifade ettikleri anlam ve eşdeğerleri aşağıda belirtildiği gibidir.
a) Önlisans ve lisans öğrencileri, bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini almış ise o dersten başarılı olmuş sayılır; DC veya DD notlarından birisini almış ise “şartlı” olarak başarılı; DF, FF ve FG notlarını alanlar ise başarısız sayılır. Eğer öğrencinin şartsız başarmış olduğu dersler ile DC ve DD notu aldığı derslerin ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise ağırlıklı not ortalamasına giren DC ve DD notu almış olduğu dersleri de başarmış sayılır. Eğer, öğrencinin o yarıyılda şartsız başarmış olduğu dersler ile yalnız DC notu aldığı dersin ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise, yalnız DC notu aldığı ders başarılmış sayılır.Aksi durumda bu dersler başarılmamış sayılır ve transkripte yanına (-) konularak katsayısı (0.00) olarak düzenlenir.

Ön Lisans ve Lisans Programları için,

Harf Notlar
Katsayısı
ECTS
Beşli Sistem
% İfadesi
Sözel Anlamı

AA
4.00
A
5
90-100
Pekiyi

BA
3.50
A
4.5
80-89
İyi-Pekiyi

BB
3.00
B
4
75-79
İyi

CB
2.50
B
3.5
70-74
Orta-İyi

CC
2.00
C
3
65-69
Orta

DC
1.50
D
2.5
60-64
Orta-Zayıf

DD
1.00
E
2.0
55-59
Zayıf-Orta

GN
Geçer Not (Kredisiz dersler için)
Başarılı

TR
Transfer edilmiş veya sınavla başarılmış dersler

DC-
0.00
FX
0
60-64
başarısız(YANO<2.00)

DD-
0.00
FX
0
55-59
başarısız(YANO<2.00)

DF
0.00
FX
0
50-54
Başarısız

FF
0.00
F
0
1-49
Başarısız

FG
0.00
F
0
0
Sınava girmedi

b) Yüksek lisans öğrencileri, bir dersten AA, BA, BB, CB notlarından birisini almış ise o dersten başarılı olmuş sayılır; CC notu almış ise “şartlı” olarak başarılı; DC, FF ve FG notlarını alanlar ise başarısız sayılır. Eğer öğrencinin o yarıyılda şartlı ve şartsız başarmış olduğu derslerin ağırlıklı not ortalaması 2.50 ve üzerinde ise şartlı başarılı not aldığı dersleri de başarmış sayılır. Aksi durumda bu dersler başarılmamış sayılır ve ve transkripte yanına (-) konularak katsayısı (0.00) olarak düzenlenir.

Lisansüstü Programları için,

Harf Notlar
Katsayısı
ECTS
Beşli Sistem
% İfadesi
Sözel Anlamı

AA
4.00
A
5
90-100
Pekiyi

BA
3.50
B
4.5
80-89
İyi-Pekiyi

BB
3.00
C
4
75-79
İyi

CB
2.50
D
3.5
70-74
Orta-İyi

CC
2.00
E
3
60-69
Orta

GN
Geçer Not (Kredisiz dersler için)
Başarılı

TR
Transfer edilmiş veya sınavla başarılmış dersler

CC-
0.00
FX
2.5
60-69
Başarısız(YANO<2,50)

DC
0.00
FX
2.5
50-59
Başarısız

FF
0.00
F
0
1-49
Başarısız

FG
0.00
F
0
0
Sınava girmedi
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://ayuturtep.hareketforum.net
delhastro
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 22
Yaş : 30
Nerden : Bilinmeyen Bir Yerden
Kayıt tarihi : 03/06/08

MesajKonu: Devamı 3...   Çarş. Haz. 04, 2008 1:42 pm

KISALTMALAR

ECTS
European Credit Transfer System
YANO
Yarıyıl Akademik Not Ortalaması

AP
Ağırlıklı Puan (Kredi x katsayı)
GANO
Genel Akademik Not Ortalaması

YYKK
Yarıyılda Kazanılmış Kredi
KKT
Kazanılmış Kredi Toplamıc)Başarılmamış dersi bulunan öğrenci, o dersi yeniden ilk açıldığı dönemde tekrar almak zorundadır .Başarılamamış dersler akademik not ortalamalarına dahil edilmezler.
d) TÜRTEP dışında başka bir programdan veya başka bir üniversiteden alınmış, başarılmış ve TUEF-TYK’nca kabul edilmiş olan derslerin transferleri halinde bu derslere “TR = Transfer” notu verilir. TR notu öğrenci belgesine işlenir ancak akademik not ortalamasına dahil edilmez.

Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 16 –

a) Yarıyıl İçi Başarı Puanına İtiraz: Öğrenci, bir dersin Yarıyıl İçi Başarı Puanına öğrencilere duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir hafta içinde ders danışmanına e-posta yolu ile itiraz edebilir. Danışman, öğrencinin yarıyıl içi başarı puanına katkıda bulunan bütün çalışmalarını tekrar inceleyerek, itirazı en geç bir hafta içinde değerlendirir; gerekirse notunu değiştirir ve sonucu öğrenciye ve TUEF-TYK Başkanlığına bildirir.
b) Ders Başarı Notuna İtiraz: Öğrenci, bir dersin Başarı Notuna notun öğrencilere duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir hafta içinde (Bölüm Başkanlığı aracılığıyla) TUEF-TYK Başkanlığına e-posta veya bizzat dilekçe ile itiraz edebilir. Başkanlık öğrencinin başarı notuna katkısı bulunan yarıyıl içi başarı puanında, genel/bütünleme sınav puanında ve bunlardan oluşan hesaplamalarda herhangi bir hata olup olmadığını araştırır; hata var ise öğrencinin notu sistemde değiştirilir, ve sonucu en geç bir hafta içinde öğrenciye bildirilir. İtiraz sürelerini geçiren öğrenciler itiraz hakkını kaybetmiş olurlar.

Ağırlıklı Not Ortalaması (Akademik Ortalama)
Madde 17-
Ağırlıklı not ortalamalarının hesabında “başarılı” ve “şartlı başarılı” notu alınmış dersler hesaba dahil edilir; başarısız sayılan dersler ile GN ve TR notu alınmış dersler hesaba katılmaz. Ağırlıklı not ortalamalarının hesaplanmasında işlem virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımına o dersin “ağırlıklı puanı” denir. Bir yarıyılda başarılmış derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının bu derslerin toplam kredisine bölünmesiyle elde edilen sayıya o yarıyılın “Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması” (YANO) denilir. Bir öğrencinin programa kayıt yaptırdığı tarihten itibaren başarmış olduğu bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamlarının o ana kadar başarılmış olan bütün derslerin toplam kredisine bölünmesiyle elde edilen sayıya “Genel Akademik Not Ortalaması” (GANO) denilir.

Diploma ve Not Dökümü Belgesi
Madde 18 -
Kanun ve Uluslararası anlaşmalara göre AYÜ’nün diplomaları Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve aynı seviyede öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının diplomalarına ve bunların milletlerarası geçerliliğine eş-değerde olup sahiplerine aynı hakları sağlar. Müfredat programında bulunan bütün derslerde başarılı olmuş, GANO’su önlisans ve lisans programlarında en az 2.00, yüksek lisans programlarında en az 2.50 düzeyine çıkarmış ve bu yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Diploması verilir. Bu diploma öğrencinin adı, soyadı, numarası, fakültesi, bölümü ve öğrenim seviyesi (önlisans, lisans, yüksek lisans) bilgilerini içerir. Öğrencilere ayrıca öğrenimleri boyunca almış oldukları bütün dersleri ve başarı notları ile Mezuniyet GANO’sunu gösteren bir “Not Dökümü Belgesi” (transkript) verilir.

Onur Öğrencileri
Madde 19-
Önlisans ve lisans programlarına kayıtlı tam zamanlı öğrencilerden bir eğitim-öğretim yılı sonunda almış olduğu bütün dersleri başarmış ve 3.50 ve daha yukarı yıllık ağırlıklı not ortalamasını elde eden öğrencilere “yılın yüksek onur öğrencisi”, 3.00 ve 3.49 arasında yıllık ağırlıklı not ortalamasına sahip olanlara “yılın onur öğrencisi” payesi verilir. Bir sonraki yılda, yılın yüksek onur öğrencileri ile onur öğrencilerinin eğitim ücretlerinde TUEF-TYK kararı ile indirim yapılabilir. Önlisans ve lisans programlarından 3.50 ve daha yukarı GANO ile mezun olan öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi”, 3.00 ve 3.49 arasında GANO ile mezun olan öğrenciler “Onur Öğrencisi” olarak kabul edilirler. Onur öğrencilikleri, öğrencilerin Diploma ve Not Döküm Belgelerinde de belirtilir.

Öğrencilik Hakları
Madde 20-
Her yarıyılda en az 15 kredilik derse kayıt yaptırmış olan önlisans ve lisans öğrencileri ile en az 9 kredilik derse kayıt yaptırmış olan yüksek lisans öğrencilerine “tam zamanlı öğrenci” statüsü tanınır. Öğrencilerin kendisinden kaynaklanmayan, fakat program uygulamasının sonucu olarak yukarıda belirtilenden daha az ders yüküne kayıt yaptırmış öğrencinin tam zamanlı öğrencilik statüsü devam eder. Tam zamanlı öğrenciler kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öğrencilere tanıdığı bütün öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Ancak, öğrencilerin sağlık giderleriyle ilgili hususlar öğrencilik hakları kapsamında değildir.

İlişik Kesme
Madde 21-
Öğrencilerin TÜRTEP’teki kayıtları aşağıdaki durumlarda kesilir.
a) Eğitim süresi boyunca, kayıt dondurma hariç, üst üste 2 yarıyıl kaydını yenilemeyenler,
b) Yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen süreler içinde mezun olamayanlar veya mezun olamayacağı kesinlik kazananlar.
c) Gözetim altındaki genel ve bütünleme sınavlarında kopya çekmek, kopyaya teşebbüs ve yardım etmek eylemlerini tekrarlayanlar,
d) Kendi isteğiyle kaydını sildirmek isteyenler,
e) AYÜ öğrenciliğine yakışmayacak davranışları nedeniyle “ilişik kesme” cezasını gerektiren disiplin suçu işleyenler.

Kayıt Dondurma
Madde 22-
Geçerli bir mazereti nedeniyle kaydını yenilemek istemeyen öğrenci, eğitim süresi boyunca bir defa olmak üzere en çok 2 yarıyıl için kayıt dondurma talebinde bulunabilir. Kayıt dondurma talebi kabul edilen ve kayıt dondurma ücretini ödeyen öğrencinin öğrencilik hakları devam eder. Ancak kayıt dondurma süresinin sonunda eğitim ücretini yatırarak kaydını yenilemek zorundadır. Aksi halde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Eğitimin birinci yılında kayıt dondurma yapılmaz.

Düşey Geçiş
Madde 23-
Her ne sebeple olursa olsun, bir lisans öğrencisi lisans eğitimine devam etmek istemeyip alanında önlisans diploması almak istediğini beyan ederse, bu öğrencinin önlisans programına düşey geçişi yapılır. Bu öğrencinin en az 75 kredilik dersi 2.00’lık akademik ortalama ile başarmış olması şartı ile hangi ek dersleri alması gerektiğine ilgili TUEF-TYK karar verir.

Yatay ve Dikey Geçiş
Madde 24-
6’ncı maddede belirtilen “Başvuru İçin Ön Şartlar”ı taşımak şartı ile TUEF-TYK kararı ile başka bir üniversiteden yatay veya dikey geçişle öğrenci alınabilir. AYÜ’ nün kendi öğrencileri de aynı puan türündeki benzer programlar arasında yatay ve dikey geçiş yapabilirler. Yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin daha önce alıp başarılı olduğu derslerden hangilerinin kabul edilerek transfer edilip edilmeyeceğine ve yeni programa uyum derslerinin neler olacağına ilgili BB’nin önerisi üzerine TUEF-TYK tarafından karar verilir.

Özel Öğrenciler
Madde 25-
Başka üniversitelerin öğrencileri ile belirli konularda bilgilerini artırmak isteyen kişiler, BB’nin olumlu görüşü alınarak TUEF-TYK kararı ile “özel öğrenci” statüsü ile bir yarıyılda en çok 2 derse kayıt yaptırabilirler. Bu öğrenciler yazıldıkları dersler için bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu öğrencilere diploma verilmez, tam zamanlı öğrencilik hakkı tanınmaz, ancak talepleri halinde katılmış oldukları ders ve başarı durumlarıyla ilgili bir belge verilir.

Tebligat ve Adres Bildirme
Madde 26-
Öğrencilerin uzaktan eğitim için bildirdikleri internet adresi aynı zamanda tebligat adresleridir. Bu adreslere gönderilen her türlü yazışma ve tebligat öğrenciler tarafından alınmış sayılır.

Yürürlükten Kaldırma
Madde 27 –
Mütevelli Heyetin 26.04.2002 tarihli 16 nolu toplantısında kabul edilmiş olan “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Öğrencileri İçin Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 28-
Bu yönetmelik AYÜ Senatosunun kabulü ve Mütevelli Heyetin onayından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 29-
Bu yönetmelik hükümlerini AYÜ Rektörü yürütür.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://ayuturtep.hareketforum.net
 
Tüzük ve Yönetmelik
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
AYÜ - TÜRTEP Öğrenci Sitesi :: Genel :: AYÜ - TÜRTEP Hakkında-
Buraya geçin: